Prof. Marcin Kołaczkowski pierwszym laureatem Nagrody im. Romana Kaliszana

 

Wyróżnienie dla prof. Kołaczkowskiego zostało przyznane za opracowanie nowej generacji modulatorów receptorów typu GPCR w poszukiwaniu terapii chorób psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 11 października podczas posiedzenia Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego inaugurującego nowy rok akademicki.

 

Nagroda i medal im. Romana Kaliszana, światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora GUM w latach 2005-2008, została ustanowiona w 2020 r. przez Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed), Naukową Fundację Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN). Będzie przyznawane corocznie uczonym posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora za wybitne osiągnięcie naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych.

– Ta nagroda jest dla mnie o tyle niezwykła, że nosi imię naukowca, mentora-giganta, na którego barkach stanęły całe pokolenia innych bardzo znaczących naukowców. Jest to doskonały patron nagrody szczególnie dla nauczycieli akademickich, czyli naukowców zajmujących się także pracą dydaktyczną, wychowaniem młodzieży studenckiej, doktoranckiej, prowadzeniem zespołów badawczych – powiedział prof. Kołaczkowski. – Dla mnie to wielkie wyróżnienie, że środowisko akurat mnie uznało za osobę, którą jako pierwszą chce uhonorować tą nagrodą [za „Rzeczpospolita”].

Prof. Marcin Kołaczkowski jest kierownikiem Katedry Chemii Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków UJ CM, od 2016 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. strategii i rozwoju. Jego prace naukowe skupiają się wokół szeroko pojętych badań nad poszukiwaniem nowych substancji biologicznie aktywnych, z myślą o uzyskaniu nowych kandydatów na leki. Są to badania interdyscyplinarne, sięgające od modelowania molekularnego celów biologicznych i komputerowo-wspomaganego projektowania ich ligandów, po badania farmakologiczne. Opracowanie nowej generacji modulatorów receptorów ośrodkowego układu nerwowego w poszukiwaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych, za które została przyznana nagroda, jest przedmiotem najważniejszego osiągnięcia naukowego prof. Kołaczkowskiego.

 

 

Fot. Tomek PikułaPowrót