Blisko 3 mln złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla Wydziału Farmaceutycznego

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki grantów inwestycyjnych – działalność naukowa. Wniosek przygotowany przez pracownika Zakładu Biochemii Toksykologicznej, Wydziału Farmaceutycznego UJ CM otrzymał finansowanie w kwocie 2 840 000 zł na realizację przedsięwzięcia pt. „Zakup systemu do przyżyciowego obrazowania za pomocą technik optycznych w badaniach podstawowych”.  

W ramach inwestycji, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zakupione zostaną dwa urządzenia, tj. dwuwiązkowy system endomikroskopii konfokalnej oraz system analizy kontrastu plamki lasera (tzw. LASCA). W dalszej perspektywie wymienione urządzenia będą stanowić wyposażenie Laboratorium Obrazowania, które będzie funkcjonowało w ramach tworzonego Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CDT-CARD).

Badaczy zainteresowanych implementacją nowej infrastruktury do prowadzonych i planowanych badań naukowych serdecznie zapraszamy do kontaktu (bartosz.pomierny@uj.edu.pl, Zakład Biochemii Toksykologicznej, Wydział Farmaceutyczny, UJ CM).Powrót