Ponad 8 mln na projekty naukowe z Wydziału w ramach konkursu SONATA BIS

Narodowe Centrum Nauki przyznało granty w ramach konkursu SONATA BIS 9 na badania prowadzone przez doświadczonych naukowców, uczonych planujących utworzenie zespołu badawczego. Na liście wyróżnionych znalazły się projekty realizowane przez trzy badaczki z Wydziału Farmaceutycznego.

Fundusze na realizację projektów badawczych otrzymały: 

SONATA BIS to konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Badacz występujący z wnioskiem w konkursie musiał wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Projekty, które będą realizowane w ramach SONATY BIS, mogą trwać 36, 48 albo 60 miesięcy. Finansowanie o łącznej wartości ponad 166 mln zł otrzymało 74 z 404 zgłoszonych projektów.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na stronie ncn.gov.pl.Powrót