Olha Shuklinova zwyciężczynią Coimbra Group 3-Minute-Thesis JU

26 marca odbył się finał konkursu Coimbra Group 3-Minute-Thesis Jagiellonian University. 10 doktorantów z UJ przedstawiło tematykę swoich prac doktorskich w bardzo krótkich prezentacjach z użyciem tylko jednego slajdu. Zwyciężczynią została Olha Shuklinova, doktorantka w Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki Zakładu Farmacji Społecznej UJCM.

W trakcie finału 10 doktorantów, wyłonionych spośród ogółu uczestników w trakcie eliminacji 26 lutego, przedstawiło swoją pracę badawczą podczas 3-minutowej prezentacji w języku angielskim, używając tylko jednego slajdu. W skład jury weszli: prorektorzy UJ prof. Dorota Malec, prof. Armen Edigarian i prof. Piotr Kuśtrowski, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu prof. Maciej Siedlar, prezes Towarzystwa Doktorantów UJ Stanisław Szufa oraz dr Monika Stawicka z Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Zwyciężczynią konkursu jury wybrało Olhę Shuklinovą, za wygłoszenie prezentacji pt. „Mathematics helps to optimize therapy in Parkinson’s disease”. Drugie i trzecie miejsce zajęli odpowiednio: Błażej Mzyk za wystąpienie „Truthmaking. Are facts still really indispensable?” i Elżbieta Wątor, za wystąpienie “Lock and key. How to hijack protein function with structural biology?” Z kolei głosowanie publiczności wygrał Unnikrishnan Sureshkumar, którego prezentacja zatytułowana była „Cosmic Web Through Astronomers’ Eyes”.

Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przygotowano atrakcyjne nagrody, m.in. wyjazdy na staże naukowo-badawcze do wybranego uniwersytetu zrzeszonego w Coimbra Group. Ponadto zwycięzca ma szansę reprezentować Uniwersytet Jagielloński podczas finału konkursu w trakcie tegorocznego walnego zgromadzenia Coimbra Group.

Gratulujemy serdecznie wszystkim zwycięzcom!

Źródło: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/147627018Powrót