4th Central European Biomedical Congress

4th Central European Biomedical Congress
Komitet Organizacyjny 4th Central European Biomedical Congress (CEBC) pragnie zaprosić lekarzy-klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików, toksykologów oraz studentów z obszaru biomedycyny do rejestracji na kolejną już edycję cieszącego się coraz większą rozpoznawalnością na świecie Środkowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego.
Tematem przewodnim kongresu, który odbędzie się online w dniach 7-9 czerwca 2021 r. będzie „The Impact of bioinformatics and omics on biology and medicine”.
Kongres podczas serii multidyscyplinarnych wykładów plenarnych, sesji tematycznych, sesji posterowych oraz warsztatów dostarczy uczestnikom informacji związanych z najnowszymi technologiami i metodami badawczymi stosowanymi w naukach biologicznych i medycznych oraz zapewni możliwość wymiany myśli z naukowcami z całego świata. W trakcie kongresu zostaną przedstawione takie zagadnienia jak możliwości i wyzwania „multi-omiki”, rozszerzonej rzeczywistości, sieci neuronalnych oraz komercjalizacja wyników badań z perspektywy ośrodków akademickich i firm farmaceutycznych.
Kongres będzie również świetną okazją dla młodych naukowców do zaprezentowania wyników własnych badań oraz interakcji z liderami badań biomedycynach skupiających swoją uwagę na ośrodkowym układzie nerwowym, w tym laureatów prestiżowych grantów European Research Council (ERC).
Wśród zaproszonych czołowych wykładowców, którzy potwierdzili uczestnictwo będą między innymi:
• Prof. Francesco Pavone – European Laboratory for Non Linear Spectroscopy and Department of Physics, University of Florence, Italy
• Prof. David E. Nichols – Purdue University College of Pharmacy, USA
• Prof. Francesco Battaglia – The Donders Institute for Brain,
Cognition and Behaviour, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands
Organizatorami Kongresu są Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Wszystkie szczegóły dotyczące kongresu można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia: www.cebc.plPowrót