Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Joanny Świętkowskiej

Studentka Wydziału Farmaceutycznego UJ CM – Joanna Świętkowska

została Laureatką Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów 2020/2021.

 

 

Na podstawie listy rankingowej Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 362 stypendiów, z tego 285 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 42 stypendia za osiągnięcia sportowe i 35 stypendiów za osiągniecia artystyczne. Stypendium zostało przyznane 60 studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym 19 z Collegium Medicum. Oprócz naszej Studentki, laureatami zostało 18 studentów Wydziału Lekarskiego. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. złotych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!Powrót