Agnieszka Jankowska – Laureatką Nagrody Naukowej Fundacji Polpharmy

 

Doktorantka Katedry Chemii Farmaceutycznej – Agnieszka Jankowska
została laureatką VIII edycji konkursu o stypendium doktoranckie Naukowej Fundacji Polpharmy
przyznawanego najzdolniejszym doktorantom.

 

 

Logo Polpharma

 

Na liście laureatów znaleźli się również doktoranci z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum –  Jakub Fronczek i Michał Wysocki.  

Wysokość otrzymanego stypendium wynosi 10 tys. zł.   

Program stypendialny Naukowej Fundacji Polpharmy został uruchomiony w 2006 roku i jest adresowany  do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów.

Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej. Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku, punktowane są:

  • założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.),
  • dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.),
  • dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.).

W tegorocznej, VIII edycji 2020/2021 na konkurs wpłynęło 17 wniosków, z czego – z powodów formalnych – odrzucono cztery. UJ CM złożył trzy wnioski i wszystkie uzyskały pozytywną rekomendację komisji konkursowej.

W sumie, od początku działania programu, przyznano 66 stypendiów naukowych o łącznej wartości 660 tys. zł.

Naukowa Fundacja Polpharmy została powołana w 2001 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych. Głównym celem jest finansowanie realizacji projektów badawczych o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju medycyny i farmacji, podejmowanych przez akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo rozwojowe. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!Powrót