Na Wydziale Farmaceutycznym realizowany będzie polsko-francuski projekt w ramach programu PHC Polonium

          Dr Vittorio Canale z Katedry Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego znalazł się w gronie laureatów programu badań naukowych PHC Polonium prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Jego celem jest wsparcie mobilności naukowców i pogłębienie współpracy naukowej między Polską i Francją.

Program realizowany jest w Polsce przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a we Francji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MEAE) oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (MESRI). W oparciu o rekomendację polsko-francuskiej komisji wspólnej, dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 20 projektów, które będą realizowane w latach 2024-2025. Otrzymane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań, które musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wśród zakwalifikowanych do programu przedsięwzięć naukowych znalazł się projekt „Zrównoważona mechanochemiczna synteza stronniczych i klatkowych ligandów receptora 5-HT6”, którego kierownikiem jest dr Vittorio Canale współpracujący z zespołem z Instytutu Biomolekuł Maxa Mousserona Uniwersytetu w Montpellier (Institut des Biomolécules Max Mousseron Université de Montpellier).

Przypomnijmy: we wrześniu 2022 roku dr Canale  otrzymał prestiżową nagrodę ESMEC Alumni Award przyznawaną przez Europejską Szkołę Chemii Medycznej w Urbino oraz Europejską Federację Chemii Medycznej w uznaniu za osiągnięcia naukowe dla wyróżniających się naukowców w dziedzinie chemii medycznej w Europie.

 Powrót