Ministerialny projekt dla Studenckiego Koła Naukowego Syntezy Organicznej UJCM

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki IV edycji programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje„. Do finansowania rekomendowano projekt „MechaTek – przyjazna dla środowiska mechanochemiczna synteza tekowirymatu”, który będzie realizowany przez członków Studenckiego Koła Naukowego Syntezy Organicznej, działającego w Katedrze Chemii Organicznej UJ CM, pod opieką dr Vittorio Canale i dr Przemysława Szafrańskiego.
Celem projektu jest opracowanie zrównoważonego procesu syntezy tekowirymatu, leku przeciwwirusowego, z wykorzystaniem metod mechanochemicznych. Zaproponowane przez studentów nowe podejście syntetyczne powinno ograniczyć ilości rozpuszczalników organicznych, skrócić czas reakcji, uprościć procedury izolacji i oczyszczania intermediatów oraz zwiększyć wydajność procesu otrzymywania tekowirymatu. „Zielona” synteza tekowirymatu pozwoli rozszerzyć wachlarz zastosowań mechanochemicznych metod otrzymywania leków oraz potwierdzić gotowość technologii do dalszych prac o charakterze rozwojowym.Powrót