Wielki sukces w rankingu Perspektyw 2020!

Jak studiować farmację, analitykę medyczną i kosmetologię –
to tylko na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM!

 

Farmacja, analityka medyczna i kosmetologia – kierunki prowadzone na naszym Wydziale – po raz kolejny otrzymały zaszczytne pierwsze miejsca w rankingu kierunków medycznych w przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” rankingu uczelni wyższych.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Jest to jeden z czterech rankingów, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved””. Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Przy jego powstawaniu branych jest pod uwagę 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

Na 10 rankingowanych kierunków medycznych, aż 9 prowadzonych przez UJ CM znalazło się na pierwszych miejscach – oprócz farmacji, analityki medycznej i kosmetologii były to dietetyka, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne. W rankingu uczelni akademickich zwyciężył Uniwersytet Jagielloński.

 

Cieszymy się z wielkiego sukcesu Wydziału Farmaceutycznego i całego Uniwersytetu Jagiellońskiego! 

 

Ranking kierunków studiów Perspektywy 2020:Powrót