ZintegrUJ: Neural Stem Cells for Regenerative Therapy: Clinical Potential

Dear Students!

We would like to inform you about the registration for the course provided by Prof. Sara Xapelli within ZintegrUJ program.

The course Neural Stem Cells for Regenerative Therapy: Clinical Potential is specifically designed for students of medical faculties and aims to introduce them to the concept of neural stem cells and their potential for brain regeneration. In addition, the course intends to impart essential laboratory techniques that are crucial for the study of neural stem cells. An important aspect of this course is that it covers topics such as designing and planning experiments, developing methodologies, and presenting results in a scientific manner, providing students with a strong foundation to excel in their future research endeavors.

Lectures, seminars and exercises will be conducted by a renowned expert in neural stem cell modulators Professor Sara Xapelli from the Faculty of Medicine at the University of Lisbon.

Requirements: English (min. B2 level)

The amount of participants is limited (max 15 students, sequence of registrations will be considered and a waitlist will be created)

Registration starts on 19.04.2023 at 12:00 pm via MS Forms
The course will take place at Medyczna 9, Faculty of Pharmacy JU MC from 1216.06.2023

The course will be implemented as part of the ZintegrUJ project – Complex Development Program of the Jagiellonian University POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, which is co-financed by the European Union under the European Social Fund.

 

Drogie Studentki oraz Drodzy Studenci,

uprzejmie informujemy, że w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, dnia 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 12:00 rusza rejestracja na kurs:

Neural Stem Cells for Regenerative Therapy: Clinical Potential.

Kurs został zaprojektowany dla studentów kierunków medycznych i ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat unikalnych właściwości neuronalnych komórek macierzystych. Szczególnie interesującym punktem kursu będzie analiza ich potencjału regeneracyjnego i zastosowania w terapii różnych schorzeń neurologicznych. Ponadto, podczas kursu studenci poznają zasady projektowania i planowania eksperymentów, opracowywania metodologii oraz prezentowania uzyskanych wyników.

Wykłady, seminaria oraz ćwiczenia zostaną przeprowadzone przez uznaną w środowisku międzynarodowym Profesor Sarę Xapelli z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Lizbonie – eksperta w dziedzinie badań nad modulatorami neuronalnych komórek macierzystych. 

Wymagania: poziom znajomości języka angielskiego min. B2

Limit miejsc: 15 (obowiązuje kolejność zapisów, stworzona zostanie lista rezerwowa)

Sposób realizacji kursu: zajęcia stacjonarne (budynek Wydziału Farmaceutycznego CM UJ, Medyczna 9) w terminie 12-16.06.2023

 

Kurs będzie realizowany w ramach projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Programu Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.Powrót