Wsparcie najlepszych publikacji naukowych

Szanowni Państwo,    

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #12, którego celem jest finansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowych ogłaszanych w renomowanych czasopismach naukowych. Beneficjentami działania mogą być pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz pracownicy Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).  

 

Wnioskodawca przedstawia do oceny publikację spełniającą kryteria jakościowe określone w Regulaminie, wpisującą się w tematykę badawczą POB qLIFE.

 

Pokrycie kosztów publikacji naukowych w ramach ogłoszonego Konkursu #12 będzie obejmowała jedynie prace, których koszty wydania nie zostały pokryte z innych źródeł oraz prace zgłaszane z afiliacją Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum lub Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET).  Całkowita kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 350 000 zł. Każdy ze zgłoszonych wniosków ma szansę na finansowanie w kwocie maksymalnej do 15 000 zł

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl w zakładce otwarte konkursy

Zespół POB qLIFEPowrót