V konkurs o Nagrodę imienia Katarzyny Kulig

Ogłoszona została V edycja konkursu o nagrodę imienia Katarzyny Kulig dla pracy doktorskiej.

O nagrodę za pracę doktorską mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum) lub absolwenci studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), którzy uzyskali stopień doktora za pracę doktorską traktującą o poszukiwaniu nowych leków, obronioną przed 31. rokiem życia i wyróżnioną przez Radę Wydziału.

Pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest w załączniku do uchwały nr 37/III/2018 Senatu UJ z 28 marca 2018 roku

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z załącznikiem oraz dokumenty zgodnie z pkt. 4 formularza należy składać w JEDNYM PLIKU, WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (FORMAT PDF) na adres:

agnieszka.zagorska@uj.edu.pl.

Termin składania wniosków upływa 31.10.2021 roku (godzina 23:00)Powrót