Oferta pracy na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym

Oferta pracy na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie  poszukuje pracownika na stanowisko asystenta(w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora (lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra)  w dziedzinie nauk farmaceutycznych (analityka medyczna, farmacja) lub nauk biologicznych (biochemia, biotechnologia).

Ze względów formalnych oferta pracy nie dotyczy aktualnych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez Collegium Medicum;

 • doświadczenie w pracy badawczej, w tym  praktyczna znajomość metodyki badań biochemicznych i technik biologii molekularnej (szczególnie w zakresie oceny metabolizmu ssaków);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami; 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie w badania naukowe, chęć uczenia się i motywacja do systematycznej pracy.
 • dodatkowym atutem będą:
  –   uprawnienia i doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi;
  –   prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny

W najbliższej przyszłości istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu.

 Zgłoszenia zawierające wymagane dokumenty, należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: a.cichon@uj.edu.pl  w terminie do 30.09.2022 r.

 Kontakt: Zakład Analityki Biochemicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, sekretariat: mgr Anna Cichoń tel. 12 6205660,ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków

 

 Powrót