Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 r. o godz. 930,  w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Agaty Bloswick

na temat: „Optymalizacja informacji dla uczestnika badań klinicznych

 

Promotor: dr hab. Agnieszka Skowron

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Zimmermann– Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Katedry Medycyny Społecznej, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddz. Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

dr hab. Jakub Pawlikowski – Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

 

Kraków, 31.05.2019 r.                                   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

                                                                                        prof. dr hab. Jacek SapaPowrót