Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 17.05.2019 r. o godz. 1200, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Magdaleny Olbert

 

na temat: „Ocena działania przeciwzapalnego nanocząstek tlenku cynku w modelu in vivo i in vitro”

 

Promotor: dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Gdula-Argasińska
Recenzenci:

    • Prof. dr hab. Ewa Poleszak – Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
    • Dr hab. Bernadeta Szewczyk – Zakład Neurobiologii, Pracownia Neurobiologii Pierwiastków Śladowych, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie,

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

Kraków, 23.04.2019 r.Powrót