Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 17.05.2019 r. o godz. 1200, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Magdaleny Olbert

 

na temat: „Ocena działania przeciwzapalnego nanocząstek tlenku cynku w modelu in vivo i in vitro”

 

Promotor: dr hab. Tadeusz Librowski, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Gdula-Argasińska
Recenzenci:

    • Prof. dr hab. Ewa Poleszak – Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
    • Dr hab. Bernadeta Szewczyk – Zakład Neurobiologii, Pracownia Neurobiologii Pierwiastków Śladowych, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie,

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

Kraków, 23.04.2019 r.Powrót


Wielkość fontu
Kontrast