Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 30.05.2019 r. o godz. 1200, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Justyny Godyń

 

na temat: „Badanie właściwości biochemicznych i fizykochemicznych nowych ligandów wielofunkcyjnych o potencjalnym wpływie na procesy neurodegeneracyjne”

 

Promotor: prof. dr hab. Barbara Malawska
Promotor pomocniczy: dr hab. Marek Bajda
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Elżbieta Brzezińska – Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. Dorota Wrześniok – Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

Kraków, 16.05.2019 r.Powrót


Wielkość fontu
Kontrast