Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 30.05.2019 r. o godz. 1200, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Justyny Godyń

 

na temat: „Badanie właściwości biochemicznych i fizykochemicznych nowych ligandów wielofunkcyjnych o potencjalnym wpływie na procesy neurodegeneracyjne”

 

Promotor: prof. dr hab. Barbara Malawska
Promotor pomocniczy: dr hab. Marek Bajda
Recenzenci:

  • prof. dr hab. Elżbieta Brzezińska – Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • dr hab. Dorota Wrześniok – Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

Kraków, 16.05.2019 r.Powrót