Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 08.05.2019 r. o godz. 1100, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Magdaleny Kulig

 

na temat: „Ocena aktywności przeciwnowotworowej i przeciwinfekcyjnej składników olejku eterycznego z Citrus hystrix D.C.”

 

Promotor: dr hab. Irma Podolak
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Galanty
Recenzenci:

    • Prof. dr hab. Anna Kiss – Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
    • Dr hab. Grażyna Zgórka – Katedra Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

Kraków, 23.04.2019 r.Powrót