Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 08.05.2019 r. o godz. 900, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Adama Pacławskiego

 

na temat: „Modelowanie empiryczne postaci leku do podania wziewnego”

 

Promotor: dr hab. Aleksander Mendyk
Recenzenci:

    • Prof. dr hab. Jerzy Krysiński – Katedra Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    • Dr hab. inż. Aleksander Byrski, prof. AGH – Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

Kraków, 23.04.2019 r.Powrót


Wielkość fontu
Kontrast