Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 08.05.2019 r. o godz. 900, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Adama Pacławskiego

 

na temat: „Modelowanie empiryczne postaci leku do podania wziewnego”

 

Promotor: dr hab. Aleksander Mendyk
Recenzenci:

    • Prof. dr hab. Jerzy Krysiński – Katedra Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    • Dr hab. inż. Aleksander Byrski, prof. AGH – Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

Kraków, 23.04.2019 r.Powrót