Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 24.04.2019 r. o godz. 1200, w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Małgorzaty Marć

 

na temat:
„Ocena profilu farmaceutycznego wybranych związków selenoorganicznych i pochodnych hydantoiny o potencjalnym zastosowaniu w terapii nowotworów”

 

Promotor: dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Gniewomir Latacz

Recenzenci:

      • Prof. dr hab. Anna Bielawska – Zakład Biotechnologii, Wydział farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
      • Prof. dr hab. Jadwiga Turło – Katedra i Zakład Technologii i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

 

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

prof. dr hab. Jacek Sapa

 

Kraków, 11.04.2019 r.

 

 Powrót


Wielkość fontu
Kontrast