Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10:00, w sali 8-9 Zakładu Fizjoterapii, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr inż. Nikunjkumar Patel

na temat:    

„Prediction of pro-arrhythmic activity in humans with the use of physiologically based pharmacokinetics and pharmacodynamics modeling”

 

Promotor: dr hab. Sebastian Polak

Promotor pomocniczy: dr hab. Barbara Wiśniowska

Recenzenci:  

Prof. dr hab. Grzegorz Grześk – II Katedra Kardiologii, Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy
Dr hab. Przemysław Dorożyński – Instytut Farmaceutyczny Warszawa

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

                                                 

     Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

                                                                prof. dr hab. Jacek SapaPowrót