Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie zawiadamia, że w dniu 08.11.2019 r. o godz. 930,  w  Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

 

mgr Agaty Antosik

 

na temat:       „Ocena przydatności dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym w projektowaniu postaci leku z bikalutamidem

 

Promotor:                 prof. dr hab. Renata Jachowicz

Promotor pomocniczy:      dr Joanna Szafraniec-Szczęsny

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Winnicka – Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr hab. Bożena Karolewicz – Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich We Wrocławiu

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

 

 

Kraków, 21.10.2019 r.                           Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki farmaceutyczne UJ

                                                                                                   Uniwersytet Jagielloński–Collegium Medicum

 

                                                                                                                prof. dr hab. Anna Wesołowska

 

                             Powrót