Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

 

            Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 11.10.2019 r. o godz. 1100,  w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Joanny Suraj-Prażmowskiej

 

na temat: „Opracowanie panelu biomarkerów białkowych oraz ich zastosowanie do wieloparametrowej oceny czynności śródbłonka naczyniowego

 

Promotor: dr hab. Maria Walczak, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Anna Kurpińska

Recenzenci:

prof. dr hab. Zenon Kokot – Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i  Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Widłak – Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

 

Kraków, 17.09.2019 r.                                   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

                                                                                        prof. dr hab. Jacek SapaPowrót