Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

 

            Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 10.10.2019 r. o godz. 1130,  w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Karoliny Matyjaszczyk-Gwardy

 

na temat: „Ocena właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych nowych związków, pochodnych antybiotyków antracyklinowych

 

Promotor:  dr hab. Maria Walczak, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada – Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr hab. Danuta Siluk – Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

 

Kraków, 16.09.2019 r.                                   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

                                                                                        prof. dr hab. Jacek SapaPowrót