Obrona pracy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej

 

            Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 19.09.2019 r. o godz. 1200,  w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Pauliny Misztak

 

na temat: „Rola czynnika transkrypcyjnego MeCP2 w depresji

 

Promotor: prof. dr hab. Gabriel Nowak

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Sowa-Kućma

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Wlaź – Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Izabela Zawlik, prof. UR – Zakład Genetyki Ogólnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Rzeszowski

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

 

Kraków, 04.09.2019 r.                                   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

                                                                                        prof. dr hab. Jacek SapaPowrót