Obrona pracy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 18.06.2019 r. o godz. 1100,  w Sali posiedzeń Rady Wydziału im. prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

 

mgr Bogumiły Byrskiej

 

na temat: „Badanie składu jakościowego i ilościowego substancji psychoaktywnych dostępnych w Polsce w latach 2008-2015

 

Promotor:  dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES

Recenzenci:

prof. dr hab. Jolanta Zawilska – Zakład Farmakodynamiki, Katedra Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

dr hab. Grzegorz Buszewicz – Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, II Wydział Lekarski z Oddz. Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/przewody-doktorskie

 

Kraków, 05.06.2019 r.                                   Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

                                                                                        prof. dr hab. Jacek SapaPowrót