Nabór na stanowisko stypendysty-doktoranta

Stypendysta – doktorant w projekcie OPUS 16 pt. pt.: „Badanie właściwości polimerowych matryc z substancjami leczniczymi otrzymanych technika druku 3D”

 

DLA KOGO?

Wymagania stawiane kandydatom:

  • posiadanie tytułu zawodowego magistra, szczególnie preferowane jest wykształcenie związane z kierunkiem farmacja;
  • wysoka ocena pracy magisterskiej;
  • dorobek naukowy w zakresie technologii farmaceutycznej lub dorobek z działalności w kole naukowym;
  • doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń technologicznych do wytwarzania postaci leku, a zwłaszcza aparatury do druku 3D oraz aparatury pomiarowej;
  • znajomość teoretyczna i praktyczna jakości form leku;
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

CEL STYPENDIUM

Projekt dotyczy wytwarzania i charakterystyki fizykochemicznej właściwości polimerowych matryc z przeciwgrzybiczymi substancjami leczniczymi, sporządzonymi poprzez zastosowanie ekstruzji topliwej i druku 3D. Z uwagi na szeroki zakres prac doświadczalnych, projekt będzie realizowany jako międzydyscyplinarny, łączący technologię farmaceutyczną z analizą fizyczną w zakresie inżynierii materiałowej. Metodyka badań uwzględnia najnowsze techniki w zakresie procesów technologicznych jak również analizy jakości wytworzonych kształtek oraz ich stabilności. Wyniki badań posłużyć mają w projektowaniu i wytwarzaniu postaci leku dostosowanych do potrzeb pacjenta, wpisując się tym samym w projektowanie leków skoncentrowane na pacjencie.

CZAS TRWANIA

36 miesięcy

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

162 000 zł (4500 PLN/mies.)

WAŻNE TERMINY

Termin składania ofert: od 2 do 16 lipca 2019 r.

Preferowana data rozpoczęcia pracy: 1.09.2019r.

WAŻNE INFORMACJE

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 lipiec 2019 r.

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

– CV z listem motywacyjnym

– Listę publikacji oraz doniesień konferencyjnych

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)

Wniosek o przyznanie stypendium (podpisany skan)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez NCN (podpisany skan)

 

KONTAKT

Prof. dr hab. Renata Jachowicz – renata.jachowicz@uj.edu.pl

Mgr Mateusz Kurek – mateusz.kurek@uj.edu.plPowrót