Nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Katedra Farmakodynamiki – Kraków

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania:

 • wiedza z zakresu syntezy związków chemicznych różnymi technikami
 • wiedza z zakresu pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu farmakologii, odpowiedni certyfikat potwierdzający uprawnienia do wykonywania badań
 • doświadczenie poparte publikacjami lub wystąpieniami na konferencjach
 • mgr farmacji
 • umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zaradność, motywacja do pracy naukowej, wielogodzinna dyspozycyjność

Opis zadań:

 • udział w realizacji projektu OPUS finansowanego z NCN
 • prowadzenie doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych
 • opracowanie danych do publikacji i wystąpień na konferencjach

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 28 września 2019, 00:00

Forma składania ofert: dowolna, dokumenty w formie papierowej

Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 1000 PLN/miesiąc przez okres 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:
Kandydat powinien dostarczyć dokumenty:

 1. Podanie zawierające oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”
 2. życiorys uwzględniający opis dorobku naukowego potwierdzający wymagane doświadczenie, wykaz publikacji i zgłoszeń konferencyjnych
 3. opis zainteresowań naukowych
 4. kopię wymaganych certyfikatów
 5. kopię dyplomu ukończenia studiów

Zgłoszenia, w formie papierowej, proszę dostarczyć na adres kierownika projektu: Katedra Farmakodynamiki UJCM dr hab. Magdalena Kotańska, ul. Medyczna 9 30-688 Kraków

Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 września 2019 roku. Proponowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od października 2019.

Pytania proszę kierować na adres mailowy kierownika projektu: magda.dudek@uj.edu.plPowrót