Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS LAP

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Farmakodynamiki

Nazwa stanowiska: Stypendysta

 

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji projektu finansowanego przez NCN nr umowy UMO-2021/43/I/NZ7/00342 pt. „Opracowanie wielofunkcyjnych związków wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i deficyt cholinergiczny w chorobie Alzheimera”

 

DLA KOGO?

  • kandydat z tytułem magistra farmacji, neurobiologii, biotechnologii, lekarza weterynarii lub pokrewnym
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu testów behawioralnych do przedklinicznych badań przesiewowych nowych związków i leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, ze szczególnym uwzględnieniem testów oceniających pamięć u gryzoni;
  • zezwolenie do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i przeprowadzania testów in vivo, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie (prezentacja wyników prowadzonych prac w czasie konferencji międzynarodowych), czytanie, zrozumienie, analizę i pisanie prac naukowych w języku angielskim;
  • samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej oraz motywacja do pracy naukowej i gotowość do pogłębiania wiedzy w zakresie farmakologii zaburzeń pamięci.

 

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

Narodowe Centrum Nauki

 

CEL STYPENDIUM

Osoba zatrudniona na stanowisku stypendysty będzie uczestniczyła w realizacji badań zaplanowanych w projekcie. Projekt ma na celu poszukiwanie aktywnych biologicznie związków hamujących procesy zapalne i deficyt cholinergiczny w ośrodkowym układzie nerwowym (badania na modelu zwierzęcym – gryzonie). Do zadań stypendysty będzie należało prowadzenie badań in vivo, udział w analizie uzyskanych wyników i przygotowaniu wyników do publikacji, prezentacja wyników na konferencjach naukowych.

 

CZAS TRWANIA

9 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne 24 miesiące)

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

Umowa stypendialna

Wysokość wynagrodzenia: 3000 zł (kwota wolna od podatku, wypłacana w całości).

 

WAŻNE TERMINY

– ogłoszenie konkursu: 16.02.2023

– zamknięcie naboru wniosków: 20.03.2023

– rozmowy kwalifikacyjne: 27-31.03.2023

– rozstrzygnięcie konkursu: 07.04.2023

– rozpoczęcie prac w projekcie: 01.05.2023

 

WAŻNE INFORMACJE

Z wybranymi kandydatami będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna przez Komisję Stypendialną.

W szczególności oceniana będzie ogólna znajomość metodologii testów behawioralnych, szczególnie testów badających pamięć, rozumienie metodologii badań in vivo i zasad analizy wyników.

 

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

KONTAKT

Dokumenty proszę wysyłać drogą elektroniczną na adres: kinga.salat@uj.edu.pl (prof. dr hab. Kinga Sałat). W tytule wiadomości email proszę wpisać „OPUS LAP”. Ewentualne zapytania można kierować drogą elektroniczną lub telefonicznie (12-62-05-555, 12-62-05-530).Powrót