Konkurs na stanowisko stypendysta–doktorant

Stypendysta – doktorant w projekcie SONATA BIS pt. „Podwójna aktywność HBK-15 – odkrywanie mechanizmów komórkowych leżących u podstaw jego szybkiego efektu przeciwdepresyjnego i prokognitywnego

DLA KOGO?

 • preferowany tytuł magistra farmacji, neurobiologii lub biotechnologii

 • doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentów na zwierzętach

 • znajomość technik immunohistochemicznych i PCR

 • wiedza z zakresu psychofarmakologii oraz patomechanizmów zaburzeń depresyjnych i pamięci

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach naukowych

 • zaangażowanie w badania naukowe

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

 • Narodowe Centrum Nauki

CEL STYPENDIUM

Uczestnictwo w realizacji projektu NCN (nr 2019/34/E/NZ7/0045) pt. „Podwójna aktywność HBK-15 – odkrywanie mechanizmów komórkowych leżących u podstaw jego szybkiego efektu przeciwdepresyjnego i prokognitywnego”.

Zakres obowiązków doktoranta/stypendysty będzie obejmował:

 • przeprowadzanie eksperymentów in vivo,

 • eksperymenty immunohistochemiczne, immunologiczne oraz PCR w czasie rzeczywistym

 • analizę danych oraz przygotowywanie publikacji i raportów

CZAS TRWANIA

 •  48 miesięcy

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

 • 2500/miesiąc

WAŻNE TERMINY

Termin składania ofert: 10.06.2020 r., godz. 23:59 drogą mailową na adres kierownika projektu: karolina.pytka@uj.edu.pl (dr hab. Karolina Pytka). W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie SONATA BIS

Rozstrzygnięcie konkursu: 15.06.2020 r.

Preferowana data rozpoczęcia pracy: 01.07.2020 r.

WAŻNE INFORMACJE

DOKUMENTY

Zgłoszenie powinno zawierać:

– List motywacyjny (maksymalnie 1 strona A4)

– CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia)

Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)

Wniosek o przyznanie stypendium (podpisany skan)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)

 

KONTAKT

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: dr hab. Karolina Pytka, Katedra Farmakodynamiki UJ CM, e-mail: karolina.pytka@uj.edu.plPowrót