Konkurs na stanowisko post-doc

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Kraków
Nazwa stanowiska: Post-doc

Wymagania:

* Uzyskany stopień doktora nauk farmaceutycznych lub medycznych
* Posiadanie aktualnych certyfikatów do pracy na zwierzętach
* Umiejętność pracy na zwierzętach, w tym wykonywanie testów behawioralnych, iniekcji oraz operacji.
* Doświadczenie pracy laboratoryjnej (Western Blot, PCR i podobne)
* Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
* Dorobek naukowy, z czego najbardziej będą brane pod uwagę opublikowane prace oryginalne i przeglądowe, w tym pierwszego autorstwa 
* Znajomość neuropsychofarmakologii depresji 

Opis zadań:

Samodzielne prowadzenie powierzonych zadań w projekcie „Nowe strategie farmakologiczne w depresji”, związane z pracą na zwierzętach (testy i modele), pracą laboratoryjną (Western Blot, ELISA, PCR) oraz przygotowaniem publikacji, a także prezentacją wyników na międzynarodowych konferencjach. 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 17 stycznia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

* Termin rozpoczęcia pracy 01-03-2020
* Praca w międzynarodowym zespole badawczym 
* Udział w międzynarodowych konferencjach i krótkich pobytach badawczych 
* Przewidywany czas zatrudnienia 24 miesiące 
* Wysokość wynagrodzenia 10 000 PLN brutto/ miesiąc 

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane pracą proszone są o nadsyłanie następujących dokumentów:
* CV wraz ze spisem publikacji, komunikatów zjazdowych oraz konferencji 
* Kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopień doktora 
* Opis dotychczasowego dorobku naukowego
* List motywacyjny (maksymalnie 1 strona A4)
* Informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą (podpisany skan)
* Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Narodowe Centrum Nauki (podpisany skan)

Adres, na który należy wysłać dokumenty: katarzyna.mlyniec@uj.edu.pl (dr hab. Katarzyna Młyniec, Prof. UJ)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dn. 20.01.2020 r. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.Powrót