Konkurs na stanowisko post-doc

OFERTA PRACY

w projekcie pt.: Opracowanie wielofunkcyjnych związków wpływających na procesy zapalne układu nerwowego i deficyt cholinergiczny w chorobie Alzheimera finansowanym przez NCN, w ramach programu OPUS LAP

prowadzonym w Katedrze Farmakodynamiki Wydziały Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

 

Stanowisko: adiunkt

Pełniona funkcja: post-doc w projekcie naukowo-badawczym

 

Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. Kinga Sałat

Tematyka projektu i zadania pracownika:

Projekt ma na celu poszukiwanie aktywnych biologicznie związków hamujących procesy zapalne i deficyt cholinergiczny w ośrodkowym układzie nerwowym (badania na modelu zwierzęcym – gryzonie). Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku post-doc należeć będzie m.in. współudział w planowaniu kolejnych etapów badań, planowanie badań in vivo w oparciu o uzyskiwane na bieżąco dane, udział w wykonywaniu doświadczeń na zwierzętach. Ponadto, rolą osoby zatrudnionej jako post-doc będzie pomoc w analizie danych, współudział w przygotowaniu publikacji naukowych, prezentowanie wyników projektu na konferencjach i innych spotkaniach naukowych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, co najmniej stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, farmaceutycznych, weterynaryjnych lub pokrewny;
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych, odbytych szkoleń, doświadczenie w projektach badawczych;
 • co najmniej 8-letnie, doświadczenie w prowadzeniu badań in vivo – testów behawioralnych na gryzoniach, do przedklinicznych badań przesiewowych nowych związków i leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, umiejętność analizy uzyskanych w testach in vivo danych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów oceniających pamięć u gryzoni;
 • zezwolenie do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i przeprowadzania testów in vivo, zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
 • znajomość programów komputerowych do testów behawioralnych i analizy statystycznej wyników badań in vivo (np. GraphPadPrism, Smart);
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Umiejętności zarządzania czasem, zadaniami i zasobami;
 • samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole oraz motywacja do pracy naukowej.

 

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1 maj 2023 r.

Okres zaangażowania: 6 miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia zatrudnienia na kolejne 27 miesięcy.

Termin składania ofert: 20.03.2023

Forma składania ofert: e-mail: kinga.salat@uj.edu.pl

 

Co oferujemy:

 • Ciekawa i pełna wyzwań praca w międzynarodowym projekcie badawczym;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę w renomowanej uczelni;
 • Pakiet świadczeń socjalnych;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie w wysokości 10 000zł brutto-brutto miesięcznie;
 • możliwość zdobywania nowych umiejętności w młodym, ambitnym międzynarodowym zespole.

 

Dodatkowe informacje:

Mailowe zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na email: kinga.salat@uj.edu.pl z tematem „OPUS LAP”

Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.

Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w okresie 27 – 31 marca.2023 r. O konkretnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać od kierownika projektu badawczego:

e-mail: kinga.salat@uj.edu.pl

tel: 12-62-05-555, 12-62-05-530Powrót