Konkurs na dwa stanowiska studenta-stypendysty w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej UJ CM

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska: Student-stypendysta (dwa stanowiska)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Link do strony www jednostki: https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/zaklad-biochemii-farmaceutycznej/

Wymagania:

 • status studenta (szczególnie preferowane jest wykształcenie związane z kierunkiem farmacja)
 • zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych potwierdzone wcześniejszym zaangażowaniem w działalność studenckich kół naukowych i/lub współautorstwem w publikacjach naukowych
 • chęć rozwijania umiejętności i wiedzy naukowej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej

Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji projektu OPUS – 19 finansowanego przez NCN pt. „Bioremediacja zanieczyszczeń wody wywołanych lekami i kosmetykami przez grzyby Cunninghamella – biotechnologiczna strategia oczyszczania środowiska”.

Zakres obowiązków studenta-stypendysty:

 • badania biotransformacji wyselekcjonowanych organicznych związków chemicznych z grupy leków i kosmetyków
 • ocena toksyczności otrzymanych produktów degradacji

Typ konkursu: OPUS – 19 – NZ

Termin składania podań: 28-12-2021 (godz. 23:59)

Forma składania podań: drogą mailową na adres kierownika projektu: karolina.sloczynska@uj.edu.pl (dr Karolina Słoczyńska). W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS 19.

Warunki zatrudnienia: stypendium – 1750 złotych/miesiąc

Czas trwania: 12 miesięcy

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11-01-2022

Preferowany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2022

Osoby zainteresowane proszone są o nadsyłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych (maksymalnie 1 strona A4)
 2. CV uwzględniające dotychczasowe zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych
 3. Zaświadczenie potwierdzające status studenta
 4. Wniosek o przyznanie stypendium (podpisany skan)
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez NCN (podpisany skan)
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (podpisany skan)

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: dr Karolina Słoczyńska, Zakład Biochemii Farmaceutycznej UJ CM, e-mail: karolina.sloczynska@uj.edu.pl.Powrót