Konkurs #14 – „Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Konkurs #14 – „Dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM”

Szanowni Państwo,    

w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) – Priorytetowy Obszar Badawczy „Jakość badań dla jakości życia – qLife”, ogłasza Konkurs #14, którego celem jest dofinansowanie kosztów stypendium doktoranckiego dla doktorantów realizujących program doktorski w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Wnioskodawca przedstawia do oceny wspólny dla zespołu realizującego interdyscyplinarny projekt badawczy, wpisujący się w tematykę badawczą POB qLIFE, który będzie podstawą rozprawy doktorskiej doktoranta będącego członkiem zespołu.

Finansowanie przyznawane jest w trybie konkursowym. Kwota finansowania dla pojedynczego projektu wynosi 130 000 PLN, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy (tożsamy z czasem kształcenia w SDNMiNoZ). Planowane jest finansowanie 2 projektów.

Środki finansowe przyznane w ramach finansowania projektu mogą być wykorzystane bezpośrednio jedynie na pokrycie kosztów wypłaty stypendium doktoranckiego dla doktoranta w SDNMiNoZ w wysokości określonej na dany rok akademicki przez Rektora UJ.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie: https://qlife.cm-uj.krakow.pl w zakładce otwarte konkursy

 

Zespół POB qLIFEPowrót