IV konkurs o Nagrodę imienia Katarzyny Kulig

Ogłoszona została IV edycja konkursu o nagrodę imienia Katarzyny Kulig dla pracy habilitacyjnej.

Medal pamiątkowy im. Katzrzyny Kulig

O nagrodę za pracę habilitacyjną mogą ubiegać się pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum), którzy uzyskali stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych na podstawie osiągnięcia habilitacyjnego i całościowego dorobku naukowego o wybitnym znaczeniu dla nauk farmaceutycznych, związanych z poszukiwaniem nowych leków, a stopień naukowy został nadany przed 41. rokiem życia kandydata.

 

Pełna treść regulaminu konkursu dostępna jest w załączniku do uchwały nr 37/III/2018 Senatu UJ z 28 marca 2018 roku

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z załącznikiem oraz dokumenty zgodnie z pkt. 4 formularza należy składać w JEDNYM PLIKU, WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (FORMAT PDF) na adres: agnieszka.zagorska@uj.edu.pl.

 

Termin składania wniosków upływa 31.10.2020 roku (godzina 23:00)

 

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgloszeniowyPowrót