SKN Nowoczesnej Chemii Leków

SKN Nowoczesnej Chemii Leków

Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM 

Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku

Kierownik Katedry : Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Więckowska prof. UJ

Opiekun koła : Prof. dr hab. Marek Bajda

 Przewodnicząca:  Katarzyna Mizgalska

Opis działalności:

 Powrót