Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 22

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 22 Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny UJ CM Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Nazwa stanowiska: Stypendysta Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji projektu finansowanego przez NCN nr umowy UMO-2021/43/B/NZ7/01938 pt. „Badania nad aktywnością przeciwzapalną ligandów GPR18 oraz ich udziałem w modulacji fenotypów mikrogleju – nowego celu terapii stanów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego” Wymagania – zainteresowanie pracą naukową w laboratorium biologii […]

Dyplomy

SKN Nowoczesnej Chemii Leków

SKN Nowoczesnej Chemii Leków Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM  Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Kierownik Katedry : Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski,  Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Więckowska prof. UJ Opiekun koła : Prof. dr hab. Marek Bajda  Przewodnicząca:  Katarzyna Mizgalska Opis działalności:  

Zgłaszanie skarg i wniosków

Studenci mają prawo zgłosić swoje uwagi i skargi za pośrednictwem dziekanatu lub bezpośrednio do prodziekana ds. studenckich. Dziekanat czynny jest codziennie w godzinach 7.30-15.00, prodziekan dostępny jest dla studentów co najmniej 2 razy w tygodniu (przez 2 godziny w ramach tzw. dyżurów prodziekana) w okresach normalnej nauki i codziennie (przez 2 godziny lub więcej) w okresie sesji zwykłych i poprawkowych. Na spotkanie z dziekanem lub prodziekanem można zapisać się w Dziekanacie.

Ogłoszenia bis

Ogłoszenia bis

Władze

Rada Wydziału