Uzupełniająca rekrutacja na program ERASMUS + wyjazdy w semestrze letnim 2023/2024

Drodzy Studenci! 

Możecie marzyć o podróżowaniu, albo wziąć udział w rekrutacji do programu Eramsus+ i zrealizować marzenia! 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uzupełniającej rekrutacji na program Erasmus+ na wyjazd w roku akademickim 2023/2024 semestr letni.

 

Harmonogram uzupełniającej rekrutacji:

29.05. – 05.06.2023 – składanie wniosków przez USOSweb

06.06. – 19.06.2023 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

20.06. – 22.06.2023 – procedura odwoławcza

23.06. – 30.06.2023 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

Rekrutacja uzupełniająca umożliwia kwalifikację na wyjazdy do niemalże wszystkich uczelni, z którymi Wydział ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne, a limit miejsc nie został wyczerpany w rekrutacji podstawowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacyjnych oraz procedury kwalifikacji znajdują się tutaj

 

 

 Powrót