Wydział Farmaceutyczny UJCM znów najlepszy w rankingu Perspektywy 2019!

W tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 nasz Wydział zajął znów PIERWSZE miejsce spośród wszystkich Wydziałów Farmaceutycznych w kraju. Wszystkie 3 kierunki naszego Wydziału uzyskały pierwsze miejsca w swoich kategoriach: farmacja, analityka medyczna i kosmetologia. Ocenę przeprowadzono na podstawie 14 kryteriów pogrupowanych w 8 kategorii

  • prestiż – ocena przez kadrę akademicką,
  • absolwenci na rynku pracy – ekonomiczne losy absolwentów,
  • potencjał akademicki – ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe,
  • potencjał dydaktyczny – dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje, jakość przyjętych na studia,
  • efektywność naukowa – publikacje, cytowalność, FWCI (Field-Weighted Citation Impact) oraz Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles),
  • umiędzynarodowienie – publikacje (współpraca międzynarodowa – udział publikacji posiadających współautora z zagranicy, w latach 2014-2018, wśród ogółu publikacji; źródło: SciVal), studenci zagraniczni (procent obcokrajowców wśród ogółu studentów na danym wydziale; źródło: POL-on),
  • innowacyjność – patenty i prawa ochronne,
  • dodatkowe – patenty i prawa ochronne

Miło nam także poinformować, że Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu również zajęły pierwsze miejsca w rankingu swoich kierunków. To ogromny sukces całej naszej Uczelni!Powrót