Wielki sukces Wydziału Farmaceutycznego w konkursach OPUS i PRELUDIUM!

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 19. edycji konkursu OPUS – adresowanego do wszystkich naukowców i PRELUDIUM – skierowanego do osób rozpoczynających karierę naukową.

 

Finansowanie na realizację grantu OPUS 19 otrzymała dr Karolina Słoczyńska z Zakładu Biochemii Farmaceutycznej – Bioremediacja zanieczyszczeń wody wywołanych lekami i kosmetykami przez grzyby Cunninghamella – biotechnologiczna strategia oczyszczania środowiska (1 217 400 PLN).

 

Finansowanie na realizację grantu PRELUDIUM 19 otrzymało 5 Doktorantów naszego Wydziału:

z Katedry Chemii Farmaceutycznej:

z Katedry Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych:

z Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej:

 

Warto dodać, że Wydział Farmaceutyczny UJ CM otrzymał 5 z 16 przyznanych grantów w ramach panelu NZ7 konkursu PRELUDIUM19.

 

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy sukcesów w realizacji przyznanych grantów!

 

 Powrót