VI edycja konkursu “Lider Nauk Farmaceutycznych” rozstrzygnięta

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych w 2019 roku otrzymał pracownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji naszego Wydziału

dr n. farm. Witold Brniak

 

Dr Brniak zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Farmaceutycznym jednego z dziesięciu polskich Uniwersytetów Medycznych. Nagrodzona praca doktorska pt. „Wybrane aspekty wytwarzania i oceny jakości tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej”, jak podkreślono, jest niezwykle wartościowa, ponieważ w Polsce nie ma żadnego zarejestrowanego leku w takiej formie, zawierającego ibuprofen, ketoprofen ani prednizolon. Podjęte zagadnienie wychodzi naprzeciw licznej grupie pacjentów, która ma problemy z połykaniem tabletek zawierających te substancje. W badaniach i doświadczeniach, które wymagały ogromnej pracochłonności, wykorzystano aparat własnej konstrukcji, dobrze odtwarzający warunki panujące w ludzkiej jamie ustnej i pozwalający na bardzo precyzyjne pomiary. Dzięki temu aparat ten może być bardzo pomocny zarówno w dalszej pracy naukowej, jak i w pracach badawczo-rozwojowych nad lekami w formie ODT.

Kolejno drugie i trzecie miejsce zdobyły prace:

  • dr n. farm. Ilony Zaręby z Wydziału Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, autorki rozprawy przedstawiającej zarys obiecującego, nowatorskiego sposobu terapii raka piersi (Wpływ dostępności proliny na proces POX-zależnej apoptozy/autofagii w komórkach raka piersi MCF-7),
  • dr n. farm. Katarzyny Klimek z Wydziału Farmaceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, której doktorat przedstawia nowy sposób wytwarzania syntetycznego rusztowania kostnego (Nowa metoda wytwarzania biokompatybilnego ceramiczno-polimerowego rusztowania kostnego dla medycyny regeneracyjnej)

 

Dr Dawid Panek z Zakładu Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej naszego Wydziału otrzymał wyróżnienie specjalne za pracę „Synthesis and properties of novel multifunctional ligands. inhibiting cholineterases and b-secretase as potential treatment of Alzheimer’s” disease

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał złoty medal Scientia Nobilitat, który odebrał prof. dr hab. Jacek Sapa, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego CMUJ. Dziękując za wyróżnienie, prof. Sapa pogratulował wszystkim uczestnikom i laureatom VI edycji Lidera Nauk Farmaceutycznych, wyraził też uznanie dla wszystkich młodych naukowców, którzy z sukcesem bronią swoich rozpraw doktorskich.

 

Źródło: http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/znamy-kolejnych-liderow/Powrót