Ogólnopolski Finał Konkursu Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych

8 kwietnia 2019 roku w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie odbył się Ogólnopolski Finał Konkursu Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych. O miano autora najlepszej pracy magisterskiej, realizowanej w roku akademickim 2017/2018, ubiegało się ośmioro absolwentów, którzy zostali wyłonieni w etapach wydziałowych.

 

Nasz Wydział reprezentowała mgr farm. Alicja Gawalska, która ostatecznie zdobyła nagrodę III stopnia.

 

Nagrodzona praca magisterska pt. „Modelowanie molekularne inhibitorów fosfodiesterazy 4 i 7”
została wykonana w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej pod opieką naukową dr n. farm. Adama Buckiego.

Gratulujemy Laureatce i Promotorowi, życząc dalszych sukcesów naukowych.Powrót