40 mln na budowę Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem na Kampusie Medycznym UJ CM

40 mln na budowę Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem na Kampusie Medycznym UJ CM

fundusze europejskie - inteligentny rozwój

Logo funduszy europejskich

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum otrzymał dofinansowanie dla utworzenia Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CTD-CARD). Środki w wysokości blisko 40 mln PLN zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – działanie 4.2. Centrum będzie zlokalizowane w nowym budynku badawczym, stanowiącym część rozwijanego Kampusu Medycznego UJCM w Prokocimiu. Budowa Centrum rozpocznie się w roku 2021 i będzie ono zintegrowane z istniejącą siedzibą Wydziału Farmaceutycznego oraz nowo tworzonym kompleksem budynków Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Jednostka będzie funkcjonować w otwartej formule core facility polegającej na udostępnianiu unikatowych urządzeń i know-how naukowcom z krajowych i zagranicznych jednostek naukowych. CDT-CARD umożliwi połączenie badań przedklinicznych, prowadzących do opracowywania m.in. nowych leków i strategii terapeutycznych, z badaniami klinicznymi głównie o profilu niekomercyjnym. Pozwoli to na weryfikację efektywności tworzonych rozwiązań i otworzy drogę do szerszej współpracy z branżą farmaceutyczną i biotechnologiczną.

Działalność Centrum zapewni dostęp do kolejnych etapów rozwoju nowych leków: projektowania i syntezy nowych ligandów, oceny powinowactwa do szerokiego panelu celów biologicznych, testów funkcjonalnych, biodostępności ADMET, parametrów farmakokinetycznych, a także zwierzęcych modeli chorób oraz rozwój jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków kompleksowych badań przedklinicznych w kraju.

Sąsiedztwo szpitali uniwersyteckich sprzyja współpracy w ramach interdyscyplinarnych zespołów badawczych z wykorzystaniem materiału klinicznego. Pojawiające się dzięki takim badaniom nowe możliwościami diagnostyki i wkrótce mogą okazać się niezbędne w rutynowej praktyce klinicznej, szczególnie w ujęciu medycyny precyzyjnej.

Zespół przygotowujący zarówno wniosek o wpis na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, jak i wniosek do konkursu POIR 4.2 (prawie 400 stron dokumentacji!) tworzyli przedstawiciele wszystkich trzech wydziałów UJCM: prof. Joanna Pera, dr Bartosz Pomierny, dr Monika Marcinkowska, a także prof. Rafał Olszanecki, prof. Marcin Kołaczkowski, prof. Piotr Pierzchalski. Prace zespołu koordynowała mgr Ewa Klepacz-Zielińska.

Pełna lista projektów wskazanych do finansowania dostępna jest na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego

 Powrót