Lista podręczników

 1. Mikrobiologia. P. R. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller, Elsevier Urban & Partner, 2011,

 2. Mikrobiologia lekarska. Piotr B. Heczko, Agata Pietrzyk, Marta Wróblewska, PZWL 2016,

 3. Stefańska J., Starościak B. J. [red.]: Materiały do ćwiczeń i seminariów z mikrobiologii lekarskiej dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego oraz Oddziału Analityki Medycznej (część 1 i 2). Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, 2008

 4. Farmakopea Polska XI, tom I i II, Wyd. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2017

 5. Antybiotykoterapia praktyczna. D. Dzierżanowska, Alfa Medica Press, 2018

 6. Zakażenia szpitalne. D. Dzierżanowska, Alfa Medica Press, 2008

 7. Szczepienia ochronne w profilaktyce chorób zakażnych u dzieci. A. Bednarek, M. Bartkowiak-Emeryk, J. Wysocki, PZWL 2018

 8. Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze. A. Godek, Borgis 2016

 9. Diagnostyka bakteriologiczna. Eligia M. Szewczyk, PWN, wydanie II, Warszawa 2013

 10. Mykologia medyczna. Alicja Kurnatowska, Alicja, Piotr Kurnatowski, Edra Urban & Partner Wydawnictwo Wrocław 2018, wyd.1

 11. Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów. Zygmunt Adamski, Halina Batura-Gabryel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007

 12. Mikrobiologia farmaceutyczna Wanda Parnowska, PZWL, Warszawa 1998.

 13. Choroby wirusowe w praktyce klinicznej. M. Wróblewska, T. Dzieciątkowski, PZWL 2017

 14. Wirusologia lekarska. M. Kańtoch, PZWL 1998

 15. Biologia molekularna bakterii. J. Baj, Z. Markiewicz, PWN 2015