Informacje ogólne

Studenci Wydziału Farmaceutycznego UJCM mogą uczestniczyć w Programie Erasmus+, który umożliwia odbycie części studiów w zagranicznej uczelni. Wymiana w ramach programu Erasmus+ jest nie tylko okazją do wzięcia udziału w mobilności edukacyjnej oraz międzynarodowych projektach badawczych, ale także umożliwia poznanie innych form realizacji programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych. Ponadto Erasmus+ daje szansę doskonalenia umiejętności językowych, zdobycia nowych znajomości, podróżowania, a także poznania kultury i tradycji danego kraju partnerskiego. Doświadczenie zdobyte za granicą pomaga w podjęciu decyzji o ścieżce zawodowej, zdobyciu pracy oraz rozwija zdolności współpracy z osobami z różnych kultur.

 

W programie mogą brać udział:
Studenci jednolitych studiów magisterskich

  • II – V roku kierunku farmacja,

  • II – V roku kierunku analityka medyczna,

Studenci studiów II stopnia

  • II roku kierunku kosmetologia,

  • II roku kierunku Drug Discovery and Development

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ 

 

Studenci III i IV roku jednolitych studiów magisterskich, kierunek farmacja i analityka medyczna, mogą podjąć studia na uczelniach zagranicznych; studenci V roku oraz studenci studiów II stopnia , kierunek kosmetologia, mogą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych lub staży w uczelniach zagranicznych.
Zajęcia w uczelniach zagranicznych odbywają się w językach ojczystych danego kraju lub w języku angielskim. 

Ze względu na proces akredytacji oraz indywidualne monitorowanie postępu pracy studentów, nie zawsze możliwym jest, aby studenci realizowali kursy w uczelniach zagranicznych. Mocno zachęcamy studentów do zaangażowania się w realizację krótkich projektów badawczych w zagranicznych uczelniach w semestrze letnim. W ten sposób można uzyskać dodatkowe punkty ECTS, które zostaną uwzględnione w dyplomie, jak również wiele korzyści wynikających ze zdobytego doświadczenia w pracy laboratoryjnej.