Rekrutacja na program Erasmus+ na wyjazd w roku akademickim 2022/2023

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na program Erasmus+ na wyjazd w roku akademickim 2022/2023

Harmonogram rekrutacji

  • 10-30 styczeń 2022 r. – składanie wniosków przez USOSWeb oraz dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do Dziekanatu
  • 31 styczeń – 6 luty 2022 r. – przyznanie stypendium Erasmus+ przez Komisję (ogłoszenie wyników w systemie USOSWeb)
  • 07-13 luty 2022 r. – odwołania (m.in. wyjazdy w ramach innej jednostki)

 

WAŻNE INFORMACJE dla kandydatów!

Wnioski niekompletne tj. brak rejestracji w systemie USOSWeb oraz brak dokumentów w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Ścieżka rekrutacji:

  1. Rejestracja w systemie USOSWeb
  2. Dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego pok. 4 do mgr Justyny Bętkowskiej-Zając

Elektroniczna rejestracja w systemie USOSWeb dla kandydatów Wydziału Farmaceutycznego jest obowiązkowa. Aby wziąć udział w rekrutacji kandydat powinien najpierw zarejestrować się elektronicznie w systemie USOSWeb, a następnie dostarczyć komplet dokumentów w formie papierowej.

Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ kandydaci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie. W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla studentów/doktorantów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Lista rankingowa tworzona jest na podstawie punktów przyznanych według odpowiednich  kryteriów kwalifikacji. 

Lista rezerwowa obejmuje kandydatów, którzy dla wszystkich wskazanych przez siebie jednostek uzyskali niższą punktację, niż inni kandydaci starający się o wyjazd do tych samych uniwersytetów. 

Komisja przyznaje kandydatowi stypendium w jednej z trzech jednostek, które zostały przez niego wskazane w formularzu aplikacji elektronicznej, kierując się uzasadnieniem merytorycznym oraz przygotowaniem kandydata do podjęcia studiów zagranicznych.

 

Skład komisji kwalifikacyjnej:

  1. prof. dr hab. Paweł Zajdel – Koordynator ds. Programu Erasmus + na Wydziale Farmaceutycznym
  2. dr Marek Bednarski – Nauczyciel akademicki
  3. Aleksander Szkółka – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego


Powrót