Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy Laboratory

Menager: Dr Grzegorz Żuchowski

 

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy Laboratory

Chair of Organic Chemistry

Faculty of Pharmacy

Medyczna 9 Street

30-688 Kraków

Phone:  012 620 55 09

 

e-mail: pracownia_nmr@cm-uj.krakow.pl