Students organizations


Samorząd studencki
Towarzystwo Doktorantów
Studenckie Towarszystwo Diagnostów Laboratoryjnych CM UJ
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji
Młoda Farmacja
AZS