Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Dnia 9.03. 2019 roku o godzinie 10.00 w Auli A odbył się Finał Wydziałowego konkursu prac magisterskich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków oraz Młodą Farmację – Sekcję Studencką PTFarm O/Kraków przy udziale Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Współorganizatorami wydarzenia było także Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM Kraków (PTSF UJ CM), Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM (STDL UJ CM) oraz Studenckie Koła Naukowe przy WF: Drug Discovery Student Science Club oraz Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Botaniki Farmaceutycznej UJ CM.
Komisja Konkursowa w składzie Dr hab. Magdalena Kotańska oraz Dr hab. Marek Bajda, po wstępnej ocenie, do finałowych prezentacji zakwalifikowała 6 prac magisterskich. Podczas finału ocenie podlegała jakość 10-15 minutowej prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem merytoryczności i kompletności odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję Konkursową oraz wszystkich obecnych gości.

 

Wyniki klasyfikacji generalnej:

  1. mgr Alicja Maciejska
  2. ex aequo mgr Anna Rudnicka i mgr Alicja Skórkowska
  3. mgr Łukasz Tomaszek

 

Wyniki dla kierunku farmacja

  1. mgr Anna Rudnicka

Najlepsza praca magisterska z kierunku farmacja zostaje zgłoszona do dalszych etapów Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 

Wyniki dla kierunku analityka medyczna

  1.  mgr Alicja Maciejska
  2.  mgr Alicja Skórkowska
  3.  mgr Łukasz Tomaszek

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!Back