Informacje ogólne

Studenci Wydziału Farmaceutycznego UJCM mogą uczestniczyć w Programie Erasmus, który umożliwia odbycie części studiów w zagranicznej uczelni. Wymiana w ramach programu Erasmus jest okazją do poznania innych form realizacji programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych, a także doskonalenia znajomości języka obcego, poznania kultury danego kraju i nawiązania nowych kontaktów. W ramach programu stypendialnego studenci zwolnieni są z opłat za studia za granicą i otrzymują dofinansowanie kosztów utrzymania.

 

W programie mogą brać udział:
Studenci jednolitych studiów magisterskich

  • III – V roku kierunku farmacja,

  • III – V roku kierunku analityka medyczna,

Studenci studiów II stopnia

  • II roku kierunku kosmetologia,

Studenci studiów III stopnia (doktoranckich) WF UJCM.

 

Studenci III i IV roku jednolitych studiów magisterskich, kierunek farmacja i analityka medyczna, mogą podjąć studia na uczelniach zagranicznych; studenci V roku oraz studenci studiów uzupełniających, kierunek kosmetologia, mogą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych lub staży w uczelniach zagranicznych.
Zajęcia w uczelniach zagranicznych odbywają się w językach ojczystych danego kraju.

Ze względu na proces akredytacji oraz indywidualne monitorowanie postępu pracy studentów, nie zawsze możliwym jest, aby studenci realizowali kursy w uczelniach zagranicznych. Mocno zachęcamy studentów do zaangażowania się w realizację krótkich projektów badawczych w zagranicznych uczelniach w semestrze letnim. W ten sposób można uzyskać dodatkowe punkty ECTS, które zostaną uwzględnione w dyplomie, jak również wiele korzyści wynikających ze zdobytego doświadczenia w pracy laboratoryjnej.
Zróżnicowanie projektów badawczych realizowanych w uczelniach partnerskich obejmuje nauki farmaceutyczne z sektora „life sciences”, włączając w to biologię komórki, biologię molekularną, mikrobiologię, immunologię, biochemię, chemię leków, farmakologię.

Kandydatów do wyjazdu na odbycie części studiów na uczelniach zagranicznych zatwierdza, na jednym posiedzeniu, Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna:

  1. prof. dr hab. Paweł Zajdel – Koordynator ds. Programu Erasmus + na Wydziale Farmaceutycznym
  2. dr Marek Bednarski – Nauczyciel akademicki
  3. Aleksander Szkółka – Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Wydziału Farmaceutycznego

Podpisane umowy wymiany studentów

 

Czechy (język czeski)

 

Finlandia (język fiński)

 

Francja (język francuski)

 

Hiszpania (język hiszpański)

 

Holandia (język flamandzki)

 

Islandia (język angielski)

 

Niemcy (język niemiecki)

 

Portugalia

  • Universidade de Lisboa (liczba miejsc: 1)

 

Słowenia (język słoweński)

 

 Turcja (język turecki)

 

Węgry

 

Wielka Brytania (język angielski)

 

Włochy (język włoski)